Kada kirpti avis?

      Auginant avis Lietuvoje, jas reikia kirpti bent du kartus per metus - gegužės pražioje ir kiek vėliau spalio pradžioje. Avį galima kirpti tik tada kai ji užsiaugina ne trumpesnę kaip penkių centimetrų ilgio vilną. Taip pat, avys  kartais kerpamos ir gruodžio pabaigoje, kai nukerpama vadinamoji "kalėdinė" vilna, tačiau tai daro ne visi avių augintojai.  

      Atėjus rugpjūčio pabaigai, dažniausiai kerpami pirmamečiai jaunikliai, o parduodamos mėsai avys kerpamos maždaug du mėnesiai prieš jos realyzavimą, kadangi vilna turi paūgėti bent iki 3,5 centimetrų ilgio. Atėjus gegužei avys yra pratinamos prie ganyklos žolės, todėl yra bent porai valandų, kasdien, išvaromos iš tvarto. Tuo metu vyksta vadinamoji vilnos „branda“ – vilna tampa minkštesnė bei elastingesnė, kadangi avies oda tuo metu išskiria didesnį kiekį riebalinio prakaito. Ir žinoma, tokia vilna tampa lengviau kerpama.

Kaip kirpti avis?

Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

1. Pirmiausia pasiguldykite avį į tesingą poziciją  prie savo kojų . Kerpant avį reikės ją perkelti į penkias skirtingas pozicijas.

 • Pirma pozicija pareikalaus jūsų švelniai paguldyti avį ant nugaros, paremiant jos pečius į savo kelius, taip suteikiant  aviai pusiausvyrą. Tokioje padėtyje turėtų  puikiai atsiverti avies pilvas, o visos keturios kojos būtų iškilusios į viršų.

 • Turėkite omenyje, kad kuo patogesnė aviai padėtis, tuo mažiau ji priešinsis - taip palengvindama jūsų darbą.

   

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

2. Pradėkite avį  kirpti nuo jos pilvo. Vilna auganti ant pilvo dažniausiai būna purviniausia ir nėra brangiai parduodama, todėl čia ir yra geriausia vieta pradėti.

 • Braukite mašinėle ilgom juostom pradedant nuo avies krutinkaulio – baigiant avies tarpkoju. Būkite drąsūs ir nedvejokite valdydami mašinėlę.

 • Pirmiausia mašinėle braukite į dešinę pusę, antru kartu braukite į kairę pusę, o tada nuskuskite vilną likusią viduryje.

   

   

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

3. Toliau skuskite vidines apatinių kojų dalis ir avies tarpkojį:

 • Užtikrintai pasilenkite į priekį neprarasdami pusiausvyros (vis dar stipriai laikydami avį suspaustą tarp savo kelių) ir skuskite dešinę avies koją kildami link avies pėdos.

 • Tada nuo dešinės kojos mašinėle braukite link kairės kojos – taip nuskusdami avies tarpkojį (šią vietą gali tekti perbraukti daugiau nei vieną kartą) ir galiausiai pereidami prie kairiosios kojos.

 • Vienas svarbiausių dalykų kerpant avies pilvą – nenuskusti avies spenelių! Norint to išvengti rekomenduojama uždengti avies spenelius laisva ranka.

   

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

4. Pakeiskite stovėjimo poziciją ir nuskuskite apatinę kairę koją bei uodegą. Pasukite avį ant dešinio šono, kol pilnai matysite kairiąjį avies šoną. Jūsų dešinė koja turėtų remtis į avies krūtinę. O avies dešinė koja turėtų artsidurti tarp kojų.

 • Pirmiausia nukirpkite vilną nuo kairės apatinės avies kojos. Pradėkite kirpti nuo kojos pėdos ir kilkite link avies šlaunies, galiausiai baigdami prie avies stuburkaulio.

 • Šiek tiek atitraukite savo dešinę koją atgal, kad geriau matytumėte avies uodegą, kurią reikia pradeti kirpti nuo uodegos galiuko, braukiant į viršų link stuburkaulio. Braukimą mašinėle gali tekti pakartoti bent kelis kartus, kol nukirpsite visą uodegos vilną.

 • Kadangi šioje kirpimo pozicijoje yra lengva pasiekti avies viršugalvį, jei reikia nukirpkite plaukų kuokštą nuo galvos.

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

5. Nuskuskite avies krūtinę, kaklą ir smakrą. Prieš tai padarant jums reiktų atsistoti į trečiąją stovėjimo padėtį:

 • Perkelkite savo dešinę koją tarp avies apatinių kojų, o kairiąją koją priremkite prie apatinės stuburkaulio dalies. Avies kūną tvirtai prilaikykte suspaudę savo keliais. Kaire ranka paimkite aviai už smakro ir atverskite jos galvą atgal.

 • Braukite kirpimo mašinėle nuo avies krūtinės link jos kaklo, baigdami braukima prie pat jos smakro. Šis procesas vadinamas mėgiamiausiu avies kirpimo momentu, kadangi kirpėjas jaučiasi lyg atsegtų avies vilną su užtrauktuku.

 • Toliau kirpkite avį braukdami nuo jos krūtinės į viršų, sustodami prie akies, tada nuo krūtinės į viršų, sustodami prie avies ausies – braukdami mašinėle prie ausies, ausį prilaikykite, kad jos neįkirptumėte.

   

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

6. Kerpant kairiąjį petį. Atsargiai perkelkite avį į poziciją, kurioje jūs lengvai pasiektumėte jos kairiąjį petį.

 • Kadangį avies pečių oda gali būti gana raukšlėta, šiek tiek ją įtempkite kaire ranka. Taip mašinėlė slys sklandžiau ir išvengsite galimybės įkirpti aviai.

 • Pradėkite braukti nuo kairiojo avies kelio į viršų link peties. Reikės daugiau nei vieno braukimo mašinėle norint nukirpti visą vilną. Tuo pačiu galite pilnai nukirpti išorinę kojos dalį, jei to dar nepadarėte.

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

7. Laikas keisti jūsų stovėseną ir pradėti kirpti avies nugarą. Pereikite į ketvirtąją stovėseną ir paguldę avį ant dešinio šono vėl pastatykite savo dešinę koją tarp jos apatinių kojų, o kairiąją pėdą pakiškite po jos pečiu.

 • Laikas atlikti ilgus braukimus avių kirpimo mašinėle, kurie eis per visą avies nugarą. Pridėkite avies mašinėlę prie avies uodegos ir braukite per visą nugarą iki pat avies galvos palei pat avies stuburkaulį (tiesiai per stuburkaulį stenkitės nebraukti).

 • Skuskite visą avies šoną ir nugarą,kol nuskusite visą kaire pusęnet atlikdami vieną ilgą braukimą per dešinę avies nugaros pusę (už stuburkaulio).

   

   

   

   

   

   

 Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

8. Metas nukirpti dešinę avies pusę. Laikas pakeisti stovėseną ir persikelti į paskutiniąją kirpimo padėti. Perkelkite savo kūno padėtį taip kad žiūrėtumėte tiesiai į avies nosį, avies galvą suspausdami keliais.

 • Kirpkite palei dešinę avies pusę, apkirpdami jos galvą, kaklą ir pečius, naudodami tris ar keturis skirtingus braukimus. Prisiminkite kaire ranka palyginti susiraukšlėjusią avies odą.

 • Apkirpę kaklą ir petį, braukite mašinėle nuo peties iki dešinės kojos pėdos.

 • Kaire ranka prispauskite avies dešinį petį, kad ji nesimuistytų ir keletu braukimų nukirpkite jos dešinį šoną.

   

   

   

   

Kaip kirpi avis? Kada kirpti avis? Aviu kirpimo patarimai , aviu kirpimas

9. Paskutinis kirpimo žingsis - nukirpkite dešinę avies koją ir apatinės kojos šlaunį.

 

 • Šiek tiek ženkite į priekį dešine koja tiek, kad kaire ranka pasiektumėte kairiąjį avies šoną, kurį turėsite stipriai prispausti. Tokioje padėtyje avis ištiesia savo koją, padėdama odai nesiraukšlėti, o jums lengviau kirpti.

 • Braukite mašinėle lanko forma nuo avies šono iki dešinės kojos pėdos. Kai vilna pagaliau nukirpta, atlikite paskutiniuosius braukimus mašinėle ir pašalinkite likusią vilną nuo avies šlaunies ar kitų kūno dalių – sveikiname sėkmingai nukirpus avį.